Lesotho

8. maj, 2007/ /

“Før blev de sendt hjem for at dø.”
Om en dansk sygeplejerskes arbejde på en klinik for hiv ramte i Sydafrka.  Reportage fra hivklinik i Lesotho. Sydafrika.

lesotho